Birkaland | Postnumre | Retningsnumre

Postnumre i Birkaland


Byer med høyest innbygger-antall i BirkalandPostnummerByAdministrativ RegionBefolkningOmrådeTidssone
20521Nokia (by)BirkalandEurope/Helsinki
20701Nokia (by)BirkalandEurope/Helsinki
30000TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
30101UrjalaBirkalandEurope/Helsinki
31140UrjalaBirkaland8346,8 km²Europe/Helsinki
31160UrjalaBirkaland22232,8 km²Europe/Helsinki
31700UrjalaBirkaland1 875135,5 km²Europe/Helsinki
31720UrjalaBirkaland8945,1 km²Europe/Helsinki
31730UrjalaBirkaland8451,6 km²Europe/Helsinki
31750UrjalaBirkaland6623 km²Europe/Helsinki
31760UrjalaBirkaland2 50871,1 km²Europe/Helsinki
31761UrjalaBirkalandEurope/Helsinki
31810PunkalaidunBirkaland9872,6 km²Europe/Helsinki
31830UrjalaBirkaland6362 km²Europe/Helsinki
31850PunkalaidunBirkaland17527,3 km²Europe/Helsinki
31860UrjalaBirkaland19767,8 km²Europe/Helsinki
31900PunkalaidunBirkaland2 128132,4 km²Europe/Helsinki
31901PunkalaidunBirkalandEurope/Helsinki
31930PunkalaidunBirkaland7131,9 km²Europe/Helsinki
31950PunkalaidunBirkaland26836,4 km²Europe/Helsinki
31970PunkalaidunBirkaland40233 km²Europe/Helsinki
32730SastamalaBirkaland71349,8 km²Europe/Helsinki
32740SastamalaBirkaland2 69947,1 km²Europe/Helsinki
32741SastamalaBirkalandEurope/Helsinki
33002TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33009TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33014Europe/Helsinki
33100TammerforsBirkaland18 1094,216 km²Europe/Helsinki
33101TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33180TammerforsBirkaland2 3076 km²Europe/Helsinki
33200TammerforsBirkaland3 9700,986 km²Europe/Helsinki
33210TammerforsBirkaland2 8281,114 km²Europe/Helsinki
33230TammerforsBirkaland5 3573,83 km²Europe/Helsinki
33231TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33240TammerforsBirkaland4361,362 km²Europe/Helsinki
33250TammerforsBirkaland2 4743,604 km²Europe/Helsinki
33251TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33270TammerforsBirkaland6 8606,5 km²Europe/Helsinki
33271TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33300TammerforsBirkaland5 1197,2 km²Europe/Helsinki
33310TammerforsBirkaland4 6443,217 km²Europe/Helsinki
33311TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33330TammerforsBirkaland10 6208,7 km²Europe/Helsinki
33331TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33340TammerforsBirkaland2 2243,227 km²Europe/Helsinki
33341TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33380Nokia (by)Birkaland3231,591 km²Europe/Helsinki
33400TammerforsBirkaland13 1129,9 km²Europe/Helsinki
33410TammerforsBirkaland1 8678,2 km²Europe/Helsinki
33411TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33420TammerforsBirkaland2 6002,605 km²Europe/Helsinki
33430TammerforsBirkaland1 0085,1 km²Europe/Helsinki
33450TammerforsBirkaland96918,1 km²Europe/Helsinki
33470YlöjärviBirkaland18 52323,1 km²Europe/Helsinki
33471YlöjärviBirkalandEurope/Helsinki
33480YlöjärviBirkaland2 86534,1 km²Europe/Helsinki
33500TammerforsBirkaland4 5594,071 km²Europe/Helsinki
33501TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33520TammerforsBirkaland3 7801,905 km²Europe/Helsinki
33521TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33530TammerforsBirkaland3 3221,402 km²Europe/Helsinki
33531TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33540TammerforsBirkaland7 1411,615 km²Europe/Helsinki
33560TammerforsBirkaland6 81915,2 km²Europe/Helsinki
33561TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33580TammerforsBirkaland9 4689,8 km²Europe/Helsinki
33581TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33610TammerforsBirkaland1 6919,8 km²Europe/Helsinki
33680TammerforsBirkaland4 810189,8 km²Europe/Helsinki
33700TammerforsBirkaland5 5672,171 km²Europe/Helsinki
33701TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33710TammerforsBirkaland13 29111,5 km²Europe/Helsinki
33711TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33720TammerforsBirkaland21 22011,7 km²Europe/Helsinki
33730TammerforsBirkaland3 0572,528 km²Europe/Helsinki
33731TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33800TammerforsBirkaland12 5243,176 km²Europe/Helsinki
33801TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33820TammerforsBirkaland9 3779,3 km²Europe/Helsinki
33821TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33840TammerforsBirkaland10 8107 km²Europe/Helsinki
33841TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33850TammerforsBirkaland1 6867,8 km²Europe/Helsinki
33851TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33870TammerforsBirkaland2 34814,7 km²Europe/Helsinki
33880TammerforsBirkaland4 65715,3 km²Europe/Helsinki
33881LempääläBirkalandEurope/Helsinki
33900TammerforsBirkaland21 1498 km²Europe/Helsinki
33909TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
33920BirkalaBirkaland8633,874 km²Europe/Helsinki
339502 9278,7 km²Europe/Helsinki
33960BirkalaBirkaland13 06137,5 km²Europe/Helsinki
33961TammerforsBirkalandEurope/Helsinki
34240TammerforsBirkaland68282,9 km²Europe/Helsinki
34260TammerforsBirkaland1 988190,1 km²Europe/Helsinki
34270TammerforsBirkaland557122,9 km²Europe/Helsinki
34300KuruBirkaland2 046334,9 km²Europe/Helsinki
34301KuruBirkalandEurope/Helsinki
34420RuovesiBirkaland6029,5 km²Europe/Helsinki
34600RuovesiBirkaland229204,9 km²Europe/Helsinki
34601RuovesiBirkalandEurope/Helsinki
34770VirdoisBirkaland137,2 km²Europe/Helsinki
34800VirdoisBirkaland6 672304,8 km²Europe/Helsinki
34801VirdoisBirkalandEurope/Helsinki
34970VirdoisBirkaland33,8 km²Europe/Helsinki
35260OrivesiBirkaland5,1 km²Europe/Helsinki
35300OrivesiBirkaland6 367310,7 km²Europe/Helsinki
35301OrivesiBirkalandEurope/Helsinki
35400LängelmäkiBirkaland1 278228,9 km²Europe/Helsinki
35420OrivesiBirkaland76,6 km²Europe/Helsinki
35480LängelmäkiBirkaland29,6 km²Europe/Helsinki
35500JuupajokiBirkaland1 991103,6 km²Europe/Helsinki
35520JuupajokiBirkaland27,9 km²Europe/Helsinki
35530JuupajokiBirkaland63114,8 km²Europe/Helsinki
35540JuupajokiBirkaland50113,6 km²Europe/Helsinki
35550JuupajokiBirkaland29,9 km²Europe/Helsinki
35700VilppulaBirkaland2 353327,6 km²Europe/Helsinki
35701VilppulaBirkalandEurope/Helsinki
35740RuovesiBirkaland69 km²Europe/Helsinki
35800MänttäBirkaland5 49333,5 km²Europe/Helsinki
35801MänttäBirkalandEurope/Helsinki
35820MänttäBirkaland280204,2 km²Europe/Helsinki
35930KolhoBirkalandEurope/Helsinki
35990KolhoBirkaland1 307132 km²Europe/Helsinki
36100KangasalaBirkaland1 4338,5 km²Europe/Helsinki
36201KangasalaBirkalandEurope/Helsinki
36221KangasalaBirkalandEurope/Helsinki
36240TammerforsBirkaland2 4686,1 km²Europe/Helsinki
36420SahalahtiBirkaland1 726103,5 km²Europe/Helsinki
36430SahalahtiBirkaland47655 km²Europe/Helsinki
36600PälkäneBirkaland5 225164,2 km²Europe/Helsinki
36601PälkäneBirkalandEurope/Helsinki
36640PälkäneBirkaland39439,1 km²Europe/Helsinki
36760LuopioinenBirkaland17486,2 km²Europe/Helsinki
36810KuhmalahtiBirkaland16876,6 km²Europe/Helsinki
36840KangasalaBirkaland83,5 km²Europe/Helsinki
36910PälkäneBirkaland17376 km²Europe/Helsinki
37100Nokian keskustaBirkaland10 1528,4 km²Europe/Helsinki
37101Nokian keskustaBirkalandEurope/Helsinki
37120Nokia (by)Birkaland4 31857,6 km²Europe/Helsinki
37121Nokian keskustaBirkalandEurope/Helsinki
37130Nokia (by)Birkaland3 81324,7 km²Europe/Helsinki
37140Nokia (by)Birkaland2 10712,2 km²Europe/Helsinki
37150Nokian keskustaBirkaland7 9477,6 km²Europe/Helsinki
37180Nokia (by)Birkaland5548,5 km²Europe/Helsinki
37200Nokia (by)Birkaland1 51791,7 km²Europe/Helsinki
37210Nokia (by)Birkaland131,382 km²Europe/Helsinki
37240Nokia (by)Birkaland6654,894 km²Europe/Helsinki
37241Nokia (by)BirkalandEurope/Helsinki
37310Nokia (by)Birkaland20872 km²Europe/Helsinki
37500LempääläBirkaland7 201152,7 km²Europe/Helsinki
37551LempääläBirkalandEurope/Helsinki
37600ValkeakoskiBirkaland12 802142,3 km²Europe/Helsinki
37601ValkeakoskiBirkalandEurope/Helsinki
37630ValkeakoskiBirkaland6 85141,9 km²Europe/Helsinki
37700SääksmäkiBirkaland4022 km²Europe/Helsinki
37720ValkeakoskiBirkaland3955,3 km²Europe/Helsinki
37740ValkeakoskiBirkaland1332,7 km²Europe/Helsinki
37770ValkeakoskiBirkaland94853,9 km²Europe/Helsinki
37800AckasBirkaland11 831175,4 km²Europe/Helsinki
37801AckasBirkalandEurope/Helsinki
37830AckasBirkaland3 32559,8 km²Europe/Helsinki
37831ViialaBirkalandEurope/Helsinki
37850ValkeakoskiBirkaland67528,7 km²Europe/Helsinki
37860ValkeakoskiBirkaland22440,5 km²Europe/Helsinki
37900AckasBirkaland78730 km²Europe/Helsinki
37910AckasBirkaland1 47477,3 km²Europe/Helsinki
37911KylmäkoskiBirkalandEurope/Helsinki
37960AckasBirkaland838,5 km²Europe/Helsinki
38100SastamalaBirkaland55273,2 km²Europe/Helsinki
38120SastamalaBirkaland8733,5 km²Europe/Helsinki
38130SastamalaBirkaland840,885 km²Europe/Helsinki
38140SastamalaBirkaland12959,4 km²Europe/Helsinki
38200SastamalaBirkaland7 70223,8 km²Europe/Helsinki
38201SastamalaBirkalandEurope/Helsinki
38210SastamalaBirkaland4 718158 km²Europe/Helsinki
38211SastamalaBirkalandEurope/Helsinki
38220SastamalaBirkaland1 150116,9 km²Europe/Helsinki
38250SastamalaBirkaland1 56083 km²Europe/Helsinki
38270SastamalaBirkaland11878,6 km²Europe/Helsinki
38280SastamalaBirkaland33060,1 km²Europe/Helsinki
38300SastamalaBirkaland801127,2 km²Europe/Helsinki
38360SastamalaBirkaland1 270158,5 km²Europe/Helsinki
38420SastamalaBirkaland1 17959,3 km²Europe/Helsinki
38460SastamalaBirkaland1 466141,2 km²Europe/Helsinki
38470SastamalaBirkaland27742,7 km²Europe/Helsinki
38510SastamalaBirkaland908243 km²Europe/Helsinki
39100TavastkyroBirkaland4 095133,5 km²Europe/Helsinki
39101TavastkyroBirkalandEurope/Helsinki
39160YlöjärviBirkaland2 78911,6 km²Europe/Helsinki
39195TavastkyroBirkaland4128,7 km²Europe/Helsinki
39200TavastkyroBirkaland5 45782,9 km²Europe/Helsinki
39201TavastkyroBirkalandEurope/Helsinki
39310ViljakkalaBirkaland90493,7 km²Europe/Helsinki
39430IkalisBirkaland60,2 km²Europe/Helsinki
39500IkalisBirkaland4 163121,7 km²Europe/Helsinki
39501IkalisBirkalandEurope/Helsinki
39510IkalisBirkalandEurope/Helsinki
39620ParkanoBirkaland4160,3 km²Europe/Helsinki
39660ParkanoBirkaland29563,7 km²Europe/Helsinki
39700ParkanoBirkaland5 388477 km²Europe/Helsinki
39701ParkanoBirkalandEurope/Helsinki
39750ParkanoBirkaland9160,3 km²Europe/Helsinki
39770ParkanoBirkaland99861,3 km²Europe/Helsinki
39780ParkanoBirkaland720,2 km²Europe/Helsinki
39810KihniöBirkaland62374,7 km²Europe/Helsinki
39820KihniöBirkaland1 458279,7 km²Europe/Helsinki
39880KihniöBirkaland40,4 km²Europe/Helsinki
42870VirdoisBirkaland129181,4 km²Europe/Helsinki
Side 1